Buro van Hooff zijn projecten waarbij Architect Henk van Hooff al dan niet in samenwerking met Viktor van Hooff het ontwerp voor heeft gemaakt.

Al sinds april 1989 bestaat het bureau van Henk van Hooff al. De samenwerking met Viktor van Hooff is begonnen bij aanvang van zijn studie bouwkunde in 2001 aan de TU/Eindhoven.

Henk van Hooff leerde het vak van “onderop” in het aannemersbedrijf van zijn vader, die hem behalve de kneepjes , ook de liefde voor het bouwvak heeft bijgebracht. Deze liefde heeft hij op zijn beurt doorgegeven aan zijn zoon Viktor van Hooff.

Het werkterrein van Buro van Hooff omvat woningbouw, stadsvernieuwing, industriële gebouwen, kantoor- en winkelprojecten, recreatie- en sportprojecten en haalbaarheidsstudies ten behoeve van projectontwikkeling.

Buro van Hooff werkt verder nauw samen met Brand BBA waardoor zij ook snel kunnen opschalen om van iedere opgave een compleet succes te maken.