TRANSFORMATIE BUNGALOW - voorlopig ontwerp van de opgave om van een gedateerde bungalow (1956) weer een moderne, duurzame en levensloopbestendige woonvilla met atelier te maken.

Doel hierbij is een podium te creëren waar de bewoners als gezin en met hun creativiteit kleur aan kunnen geven.