In opdracht van Merwestreek werken wij aan het ontwerp van circa 70 woningen op een nog niet ingevuld binnenstedelijk gebied in Waddinxveen.

Het ontwerp omvat omstreeks 30 grondgebonden woningen en een woongebouw met ongeveer 40 appartementen rondom een groen binnenterrein.

De grondgebonden woningen zijn er in drie typen: starterswoningen dijkwoningen en stadswoningen voor grote gezinnen. In het appartementengebouw zijn ook zorgappartementen opgenomen. Zodoende ontstaat er een gedifferentieerd woningaanbod.

Ontwerp opgave voor Brand BBA te Alblasserdam